12 SDZ BIP
Aktualności
Piątek, 27 lipca 2018 r.
17.07.2018
5 Lubuski pułk artylerii
Pełniący obowiązki dowódcy 5pa, przełożeni oraz koledzy z batalionu, pożegnali w dniu 13 lipca mjr. Sławomira Boczkowskiego , odchodzącego do innej jednostki.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru oraz odczytaniem rozkazu personalnego. Mjr Sławomir Boczkowski służbę wojskową rozpoczął w 1992 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Po jej ukończeniu w 1996 roku skierowany został do 12 batalionu rozpoznawczego i wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu. Przez całą swoją dotychczasową karierę był związany z 12 Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną. W 5 pułku artylerii służył dwa lata na stanowisku zastępcy dowódcy batalionu logistycznego.
Po odczytaniu rozkazu głos zabrał ppłk Artur Danielski , który w serdecznych słowach  podziękował oficerowi, za sumienną i wzorową służbę oraz osobiste zaangażowanie w realizację zadań. Życzył przy tym wszelkiej satysfakcji i pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów na nowym stanowisku służbowym. Po dowódcy swoje podziękowania za wspólną służbę złożyli pozostali obecni na pożegnaniu żołnierze. Całe spotkanie zakończyło się wpisem do księgi pamiątkowej oraz wspólnym zdjęciem na tle sztandaru.
 
Tekst: kpt. Marcin Stajkowski
Zdjęcia: szer. Mariusz Zając
 
Jesteś: 5270452 gościem na naszej stronie